Hardanger Akvasenter opnar nytt visningssenter 26. mars 2020. Det er gratis å besøkja den interaktive utstillinga i Øystese. Opningstider: 07:00–21:00 (10:00–18:00). Det er òg mogleg å bestilla omvisning i utstillinga, og omvisning inkludert RIB tur til oppdrettsanlegget.

Bestill visning her

Nytt mars 2020:

Publikumsmottak og ny utstilling opnar i Øystese

Hardanger Akvasenter opnar nytt visningssenter 26. mars 2020. Det er gratis å besøke den interaktive utstillinga i Øystese. Åpningstider 07.00 – 21:00 (10:00 -18:00).

Det er også mulighet å bestille omvisning i utstilling, og omvisning inkludert RIB tur til oppdrettsanlegg.

I det nye senteret får dei besøkande innsikt i laksens livssyklus og moderne lakseproduksjon i Hardangerfjorden. Her i Hardanger har me lang historie og tradisjon for matproduksjon og matkultur. Kva naturlege forutsetninger som gjer det gunstig å produsere mat nettopp her i Hardanger, får ein også svar på i visningssenteret.

Vidare går omvisninga på fjorden i RIB-båt til Hardanger Akvasenter sitt visningsanlegg ved Steinstø. Der får du sjå korleis oppdrett av laks føregår i praksis i ein av verdas vakraste fjordar. Med undervasskamera installert, får du som gjest eit godt inntrykk av livet i merda, og du kan sjølv spasere rundt på anlegget og ta laksen i augnesyn.

HardangerAkvasenter (Bilete frå Instagram)