Visning:

Utstillinga «Det er her me bur»:
Viser kor viktig Hardangerfjorden historisk har vore for livsgrunnlaget i regionen. Her i Hardanger har me lang historie og tradisjon for matproduksjon og matkultur. Kva naturlege forutsetninger som gjer det gunstig å produsera mat nettopp her i Hardanger, får ein også svar på i visningssenteret.


Smitteverntiltak:

Avgrensa antal personar: Omvinsing i utstilling for opp til 5 personar samstundes.  Personar i same husstand kan vere flere. Bookingsystemet er avgrensa til max. 5 personar. Er husstanden fleire enn 5, må de ta kontakt på telefon for bestilling.

Hygiene: Me legg til rette for god handhygiene og god avstand mellom gjester i utstillinga. Hyppig reinhald og desinfeksjon av berøringspunka i utstillinga.  Tilgang til desinfeksjon i utstilling og på oppdrettsanlegg. 

Symptom: Me kan ikkje ta i mot gjester med symptom på luftveisinfeksjon.  Ta eventuelt kontakt og få refundert biletten kostandsfritt.  Me har også strenge krav til våre ansatte for å hindre smitte.


1. Besøk visningssenteret i Øystese med omvisning
Visning med felles informasjon og tilgjengeleg guide i visningssenteret. 
Pris: 100,-
Tidsbruk: ca. 45 min–60 min.

 

2(UTGÅR inn til videre pga. smittevernhensyn)

Besøk utstilling og oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden
Besøk på oppdrettsanlegg med RIB-båt.:
Vidare går omvisninga på fjorden i RIB-båt til Hardanger Akvasenter sitt visningsanlegg. Her får du sjå korleis oppdrett av laks foregår i praksis på ein av verdas vakraste fjordar. Med undervasskamera installert, får du som gjest eit godt inntrykk av livet i merda, og du kan sjølv spasera rundt på anlegget og ta laksen i augnesyn.

Tidsbruk: ca. 2 timar.
Pris: 550,-
Aldersgrense: 6 år. Mindre barn på forespørsel. Må vurderes i forhold til sikkerhet og kapasitet for barn.

 

Oppsatte tider for omvisning visningssenter i Øystese: 

    • Visning  både i utstilling og på oppdrettsanlegget må forhåndsbookes. Unntak når utstilling er bemanna i høgsesongen (juli og august)

Mai og juni: Dagleg kl 13:30
Juli og august: Dagleg kl 10:30, 13:30 og 15:10
September: Dagleg kl 13:30
Oktober: Laurdag og sundag kl 13:30

  • Avgang til oppdrettsanlegg med RIB etter omvisninga (for dei som har bestilt dette)

For forespørsel eller spørsmål; 
Tlf: + 47 970 17 537
E-post: post (at) akvasenter.no